Önce bu simgeye, daha sonra "Ana Ekrana Ekle" seçenekleri tıklayarak Neutron'a kısayol oluşturabilirsiniz.

Eco-Savvy Teknolojisi Nedir?

Eco-Savvy Teknolojisi Nedir?

Neutron ECO SAVVY

Eco-Savvy Nedir?
Yeryüzünde insanla birlikte yaşayan, en yabanıl ortamlardan bah­çelerimize ve evlerimize kadar bütün gezege­ni bizimle bölüşen milyonlarca bitki ve hay­van türünü koruma görevi insana düşer. Ama doğayı korumak yalnızca canlı varlıkları koru­yup gözetmek demek değildir. Su, toprak ve mineraller gibi bütün doğal kaynakları sakı­narak kullanmak da bu görevin ayrılmaz bir parçasıdır; çünkü doğal kaynakların tükenip yok olması ancak böyle önlenebilir. Bu ne­denle, üzerinde yaşadığımız bu gezegenin olanaklarından bütün canlıların daha uzun süre yararlanabilmesi için insanda derin bir sorumluluk duygusunun gelişmiş olması çok önemlidir.

Küresel ısınma ve dünya nüfusundaki artışa paralel olarak, enerji tasarrufu ihtiyacının da giderek arttığının bilincinde olan Neutron, her geçen gün sizlere doğayı koruyan ürünler sunmaya devam edecektir.

Bildiğiniz gibi dünyada sanayi sektörü başta olmak üzere düşük enerji tüketimi yapan teknolojiye geçiyor. Neutron bununla yetinmeyip düşük enerji tüketiminin yanında doğayı koruyan ve en önemlisi umbarella platformu kurarak düşük enerji ile yüksek bit hızı göndermeyi sağlamıştır.